Λαμβάνοντας υπόψη μας αφενός τον, κατά βάση, αυτοχρηματοδοτούμενο χαρακτήρα του συνεδρίου και αφετέρου τα μεγάλα οικονομικά έξοδα που αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται είμαστε υποχρεωμένοι, εκ των πραγμάτων, να βάλουμε ένα μικρό αντίτιμο (5 Ευρώ) στην χρήση των ακουστικών για την ταυτόχρονη διερμηνεία που θα υπάρχει.

Η διερμηνεία αυτή θα γίνεται από τα Ρωσικά και από τα Αγγλικά και απαιτεί όχι μόνο την ταυτόχρονη παρουσία δύο επαγγελματιών διερμηνέων στον χώρο και τις τρείς ημέρες του συνεδρίου, αλλά και την εγκατάσταση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού που θα καθιστά την διερμηνεία αυτή δυνατή.

Το μικρό αυτό αντίτιμο θα αφορά τη χρήση των ακουστικών για κάθε ημέρα του συνεδρίου. Επομένως, το συνολικό κόστος της χρήσης των ακουστικών και για τις τρείς ημέρες θα ανέρχεται στο ποσό των 15 Ευρώ.

Σκοπός μας με τα χρήματα αυτά είναι να καλύψουμε μέρος των υψηλών εξόδων του εξοπλισμού και της αμοιβής των διερμηνέων.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την κατανόηση σας, αλλά και την έμπρακτη οικονομική συνεισφορά σας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σχετικό οικονομικό βάρος και να φέρουμε εις πέρας, με την μικρότερη δυνατή από μέρους μας ζημία, την διοργάνωση του συνεδρίου.