περίληψη

Η ρωσική επανάσταση δεν ήταν μόνο ένα δραματικό σημείο της ιστορίας, αλλά μια διαδικασία την οποία πρέπει κανείς να εξετάσει στο βαθμό που ψάχνει για τις ρίζες της. Για τους μελετητές του θέματος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των επαναστατών και των αντεπαναστατών και των προσδοκιών της έναντι των πραγματικών εξελίξεων και αποτελεσμάτων της. Από την απόσταση ενός αιώνα μπορεί κανείς να δει κάποια από αυτά καλύτερα.

 

Abstract

The Russian revolution was not just a dramatic point in history but a process which one must consider in so far as we are looking for the roots of it. For students of the issue a major consideration must be relation between revolutionaries’ and counter-revolutionaries’ understandings and anticipations of it as against its actual developments and results. From distance of a century one can see some of it better.