Περίληψη:

Είναι σαφές ότι η Σοβιετική Ένωση και η Οκτωβριανή επανάσταση υπήρξαν σημεία αναφοράς για το ριζοσπαστικό κίνημα και την κριτική θεωρία. Όμως μένει πάντα απροσδιόριστο το τι πήγε στραβά και σε πιο πεδίο ακριβώς απέτυχε ως επαναστατικό εγχείρημα. Οι κυριότερες αφηγήσεις εντοπίζουν την αποτυχία είτε στην οικονομική αδυναμία της ΕΣΣΔ να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία είτε στον γραφειοκρατικό της χαρακτήρα. Εδώ θα ακολουθηθεί μια διαφορετική πορεία: το πρόβλημα ξεκινάει ήδη μέσα από τις ιστορικές συνθήκες επανάστασης που οδηγούν σε μια φετιχιστική αποθέωση της εργασίας ως βασικής κοινωνικής διαμεσολάβησης. Η ΕΣΣΔ αναλύεται ως ένας εργασιοκεντρικός καπιταλισμός χωρίς τους δυτικούς μηχανισμού της αγοράς, βάσει των τελευταίων μαρξιστικών θεωριών. Η αποθέωση της εργασίας εντυπώνεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα, από τις αντικειμενικές συνθήκες μέχρι τις συλλογικές ασυνείδητες αναπαραστάσεις, από τα επαναστατικά προγράμματα μέχρι τις αφίσες και την συνταγματική νομοθεσία. Αυτό που απομάκρυνε την ΕΣΣΔ από την επανάσταση δεν ήταν η οικονομική της αποτυχία, αλλά η  επανάσταση η ίδια ως χειραφέτηση της εργασίας και όχι ως κατάργηση της.

 

Dimitris M. Moschos – Money Theory and Labor Legislation in the USSR

Abstract:

It is clear that the Soviet Union and the October Revolution have been benchmarks for the radical movement and critical theory. But it is always undetermined what went wrong and at what point it just failed as a revolutionary undertaking. The main narratives identify the failure either at the point of economic instability of the USSR and its failure to continue its development or at its bureaucratic nature. Here, a different course will be taken: the problem is already from the very beginning, through the historical conditions of the revolution that lead to a fetishistic deployment of labor as a basic social mediation. The USSR is analyzed as a labor-centric capitalism without the Western market mechanisms, based on the latest Marxist theories. Deployment of labor is imprinted throughout the social spectrum, from objective conditions to collective unconscious representations, from revolutionary programs to posters and constitutional legislation. What has distanced the USSR from the Revolution process was not its economic failure, but the revolution itself as an emancipation of labor rather than its abolition.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Μ. Μόσχος αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με ειδίκευση στην νεότερη ιστορία και την ανθρωπολογία), με ειδικό ενδιαφέρον στην Ανατολική Ευρώπη. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως επιστημονικός συνεργάτης της Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, δίδαξε κατά το εαρινό εξάμηνο του 2017-2018 το διατμηματικό μάθημα «Εισαγωγή στο πολωνικό σινεμά» στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, ενώ το κείμενό του «Τα όνειρα των οπλισμένων μυρμηγκιών» συμπεριλήφθηκε στην συλλογική έκδοση Lenin ist Kaputt! Συμβολή στην κριτική κατανόηση της Ρωσικής Επανάστασης (Futura, 2018). Το βιβλίο του Οι περιλάλητες ελεγείες του Βορρά (μεταφρασμένη ανθολογία της σύγχρονης ποίησης στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας με ιστορική και γλωσσολογική εισαγωγή) θα κυκλοφορήσει εντός του 2019 από τις εκδόσεις Αντίποδες. Εκτός των ελληνικών, μιλά επίσης αγγλικά, ρωσικά, βουλγαρικά και γερμανικά.

 

CV

Dimitris M. Moschos graduated from the Department of History and Archaeology of the Aristotle University of Thessaloniki (specializing in modern history and anthropology), with a special interest in Eastern Europe. He completed his postgraduate studies in political philosophy at Panteion University. As a scientific associate of Professor Alexandra Ioannidou he co-taught the interdisciplinary course “Introduction to Polish cinema” in the Department of Slavic Studies of the University of Athens during the 2017-2018 Spring Semester. He has published in various academic journals. He has contributed a chapter to an edited volume on Russian Revolution (“The Dreams of Armed Ants” in Lenin ist Kaputt! Contribution to the critical understanding of the Russian Revolution, Futura, 2018). His book The Vaunted Elegies of the North (a translated anthology of the contemporary poetry in the Republic of North Macedonia with a historical and linguistic introduction) will be published in 2019 by Antipodes editions. In addition to Greek, he also speaks English, Russian, Bulgarian, and German