Γιώργος Περτσάς – Κράτος και Επανάσταση: ο τρόπος του Λένιν

Η έμφαση στην ηγεσία, η πρόταξη του συγκεντρωτισμού, η λατρεία του παραγωγισμού, η σχεδόν θρησκευτικού τύπου πίστη στην τεχνολογία ως λύση για κάθε πρόβλημα, το διαρκές αίτημα για στρατιωτική πειθαρχία, η αναπτυξιολατρεία, η εμμονή με τον έλεγχο, την καταγραφή και την εποπτεία, η κοινωνική μηχανική, η ηθική της εργασίας και ο εκσυγχρονισμός ως απελευθερωτικό πρόταγμα συγκροτούν ένα πλέγμα κοινωνικών σημασιών που διαπερνά εγκάρσια των άξονα των κυρίαρχων πολιτικών ιδεολογιών. Ο Λένιν, ως απόλυτος Προμηθέας, γίνεται έτσι εκφραστής των πολιτισμικών κοινών τόπων μεταξύ σοβιετικού και φιλελεύθερου κόσμου. Συμπυκνώνει, κατά τρόπο επιτομικό, όχι τον αυταρχισμό κάποιας παραδοσιακής τυραννίας, αλλά τη σκοτεινή, και δυστυχώς κυρίαρχη, όψη της μοντέρνας, διαφωτιστικής κοινωνίας.

Read More